LIETUVOS KULTŪROS DARBUOTOJŲ TOBULINIMOSI CENTRASLietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras - Svarbiausia kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimo institucija Lietuvoje. Jis pavaldus Kultūros ministerijai, išlaikomas iš biudžeto.
LKDTC rengia mokymo programas, organizuoja kultūros darbuotojų tęstinį mokymą, kultūros administratorių ugdymą, leidžia informacinius kultūros leidinius, dalyvauja tarptautiniuose projektuose.
LKDTC yra Europos kultūros administratorių tobulinimosi centrų tinklo, Lietuvos viešojo administravimo lavinimo asociacijos narys.
Per metus centre kvalifikaciją kelia apie 2000 kultūros darbuotojų ir kultūros administratorių.